Español | English | Euskera

Legezko Oharra


Informazio Gizarteko Zerbitzu eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea (LSSICE) betez, www.elkar.es web gunearen jabea honako hau dela jakinarazten dizugu:

  • TALLERES ELKAR S.L.
    Ihurrita Bidea, Industrialdea 18
    20180 Oiartzun - Gipuzkoa
    Tel: 943 794 422
  • E-Mail: talleres@elkar.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Guipuzkoa, Tomo 1148 del Libro de Sociedades, Folio 001, Hoja SS-2980, con el CIF: A20411682


Zeregin eta helburuak

Webgune hau Aner Sistemas Informáticosek garatu du, Interneten eta komunikazio berrien bidez TALLERES ELKARaren egoera eta serbitzuak jendeari jakinarazteko, eta, baita ere, bere pazienteei serbitzu hobeagoa eta informazio medikoa eskuratu eta zentru medikuarekin elkarreragintzeko.

Erabiltzeko Baldintza Orokorrak

Web gunean sartu eta berau erabiltzeak ERABILTZAILE izaera ematen du eta erabiltzaile horrek onartu egiten ditu beren-beregi eta erreserbarik gabe hemen jasota dauden Erabiltzeko Baldintza Orokorrak. Aipatutako baldintza horiek erakusgai dauden bitartean egongo dira indarrean eta TALLERES ELKARek edonoiz alda ditzake.

www.elkar.es web gunean sartzea librea eta doakoa da hasiera batean. Hala ere, litekeena da web guneko zerbitzu eta eduki batzuk aurrez kontratatu behar izatea. Kasu horietan TALLERES ELKAR berariaz ezarriko dituen baldintza partikularrak izango dira aplikagarri. Baldintza horiek zerbitzua edo produktua kontratatu aurretik jakinaraziko ditu.

ERABILTZAILEAK web gune honetako zerbitzuak gizalegez erabili behar dira beti, hemen jasotako baldintza orokorrekin, indarreko legediarekin, moralarekin eta ordena publikoarekin bat, eta Interneten oro har onarturiko jokaeraren arabera. ERABILTZAILEAK ezin ditu honako ekintza hauek gauzatu: web guneko sistema informatikoak kaltetu edo aldatzeko xedea duten birus, programa, makro edo karaktere-sekuentziarik sartu; baliabideen neurriz gaineko kontsumoaren bidez gainerako erabiltzaileak oztopatu; web honetako daturik hartu, publizitaterako erabiltzeko; hirugarrenen jabetza intelektuala, industria-sekretuak, kontratu-konpromisoak, ohore-eskubidea, irudia eta intimitate pertsonala kaltetu ditzakeen ekintzarik burutu web guneko zerbitzuen bidez; eta bidegabeko edo legez kanpoko lehia-ekintzarik gauzatu.

Web gune honetan dauden harpidetze-inprimakien bidez emandako informazioa legezkoa, egiazkoa, zehatza eta eguneratua dela bermatzen du ERABILTZAILEAK. Emandako informazioan izan litekeen edozein aldaketa TALLERES ELKAR-ri berehala emateko erantzukizuna ERABILTZAILEARENA besterik ez da.

Informazioaren helburua erregistratzea bada, edo web honetan erregistro bat eskuratzen bada TALLERES ELKARaren zerbitzu bat erabilita edo/eta kontratatuta, TALLERES ELKARek prozesuan zehar emandako pasahitzak zuhurtasunez erabiltzeko eta isilpean gordetzeko konpromisoa hartzen du ERABILTZAILEAK. Ondorioz, www.elkar.es web gunean pasahitzak erabiliz beste pertsona batzuek burututako ekintzen erantzukizuna ERABILTZAILEARENA da. Pasahitzak lapurtu, galdu edo baimenik gabe eskuratuz gero, ERABILTZAILEAK berehala jakinarazi behar dio TALLERES ELKARari, pasahitzak deusezta ditzan.

Jabetza Intelektuala eta Industria Jabetza

TALLERES ELKAR bere web guneko jabetza intelektualari eta industria-jabetzari dagozkien eskubide guztien titularra da, baita web gunean dauden elementuena ere (irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea, datu-baseak, markak edo logotipoak, kolore-konbinazioak, egitura eta diseinua, sarrera eta erabilera, etab.).

Jabetza Intelektualaren Legearen 8. artikuluan eta 32.1 artikuluaren bigarren paragrafoan jasotakoaren arabera, debekatuta dago web honetako eduki osoak edo haien zatiak erreproduzitu, banatu, jendaurrean komunikatu edo eskueran jartzea helburu komertzialekin, edozein euskarritan eta edozein baliabide tekniko erabiliz, TALLERES ELKARREN baimenik gabe. TALLERES ELKARREN Jabetza Intelektualeko eta Industria Jabetzako eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen du ERABILTZAILEAK. Web gunearen elementuak bistaratu, inprimatu, kopiatu eta bere ordenagailuko disko gogorrean edo bestelako euskarri fisikoetan gorde ahal ditu, betiere bere erabilera pertsonal eta pribaturako izanez gero.

Berme eta erantzukizunetik salbuestea

TALLERES ELKAR ez du inolaz ere bere gain hartuko honako hauek direla eta sor litezkeen kalte-galerak: edukien akatsak edo gabeziak, web gunea eskuragarri ez izatea edo edukien bidez birusak edo programa kaltegarriak transmititzea, horrelakorik gerta ez dadin beharrezko neurri teknologiko guztiak hartuta ere.

Aldaketak

TALLERES ELKARek egoki deritzen aldaketak egin ditzake bere web gunean inolako jakinarazpenik gabe. Hala, web gunearen bidez eskainitako edukiak eta zerbitzuak aldatu, kendu edo gehitu ahal ditu, baita horiek web gunean aurkezteko edo kokatzeko modua ere.

Estekak

Web gunean Interneteko beste web gune batzuetarako estekak edo hiperestekak agertuz gero, TALLERES ELKARek ez du inolako kontrolik egingo bideratutako web edo eduki horien gainean.

TALLERES ELKARek ez du inolako erantzukizunik hartuko esteka bidez eskuratutako inoren web gunearen edukien gainean, eta ez ditu bermatuko hiperesteka bidez eskuratutako Interneteko beste web gune batzuetako material edo informazioen eskuragarritasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna edo konstituzionaltasuna.

Halaber, kanpo-konexio horiek sartzeak ez du esan nahi inolako elkartze, bat-egite edo parte-hartzerik dagoenik esteka bidez lotutako entitateekin.

 

TALLERES ELKAR S.L.
Ihurrita Bidea, Industrialdea 18
20180 Oiartzun - Gipuzkoa
Tlf.: 943 49 36 55 - Fax: 943 49 44 83